Kokenut ja ammattitaitoinen psykoterapeutti auttaa ratkomaan elämän kriisejä ja ongelmia

Pari- ja perheterapia

Pariterapia on aiheellista silloin, kun parisuhteessa kohdataan asioita, joita ei kyetä yhdessä kohtaamaan ja ratkaisemaan. Perheterapiassa ratkotaan perheen sisäisiä ongelmia ja vuorovaikutusongelmia. Tarjoan perhe- ja pariterapiaa vastaanotoillani Kuopiossa, Leppävirralla sekä Suonenjoella.

Pariterapia

Hyväänkin parisuhteeseen voi tulla tilanteita, jolloin asioita ei kyetä yhdessä kohtaamaan ja ratkaisemaan. Joskus kommunikointi puolisoiden välillä vaikeutuu, vääristyy tai puuttuu kokonaan. Tällaisia tilanteita voivat synnyttää esim. parisuhteen eri vaiheet tai yksilön omat ikääntymis- ja kehityskriisit.

Perheterapia

Perheterapia tarkoittaa tietoista pyrkimystä tutkia, hoitaa ja ymmärtää perheen sisäisiä vuorovaikutuskuvioita sekä yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Terapiatyöskentely tapahtuu pääosin keskustelemalla yhdessä perheiden kanssa tai kahdenkeskisissä yksilötapaamisissa. Keskustelun lähtökohtana voivat olla perheen voimavarat, vanhemmuus ja lapset sekä parisuhde.

Hae apua ajoissa

Jos parisuhde tai perhe on ajautunut kriisiin tai vaikeaan tilanteeseen, apua kannattaa hakea ajoissa. Hoito laaditaan kulloisenkin tilanteen ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kelalta voit saada tukea pari- ja perheterapiaan.

Jos tahdot lisätietoja pari- tai perheterapiasta tai haluaisit varata ajan, ota rohkeasti yhteyttä!

Tällä lomakkeella

voit kysyä ajanvarausta tai lisätietoja palveluista. Vastaan sinulle mahdollisimman pian!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

T:mi Arja Puhakka
Paajalanmäentie 25
79100 LEPPÄVIRTA

Y-tunnus: 1467970-4
Puh: 044 293 6416

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

T:mi Arja Puhakka:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.